slots.us.org The Top Post !

खळीखळी


अवीट मिठीची गोडी
आणीक गालावरली खळी
लाजलीस सखे अशी तु
स्मित ओठी अवखळि .त्रयस्थत्रयस्थ मंतरलेल्या चैत्रबनात,
कुणीतरी हाक मारतंय तुला !
वैशाख वणव्यात,
कुणीतरी आठवतंय तुला !


नेहमीच आहे तुझ्यासाठी तो,
http://www.salmagundi.org/auctions/a-4/large/177.jpg
आनंदाचा घन !
सावरायला तत्पर आहे,
खुळे कातर मन!


सार्थ आहे विश्वास तुझा,
सुंदर हे जीवन !
मैत्रीच्या सड्यात खुलत जातं,
तेच खरं मीलन!


वाट बिकट खरी,
तो जवळ असेल !
प्रत्येक क्षण उधळत,
रंग तो भरेल !


पावलागणिक परिक्षा असतील,
कबुल, तुला धीर हवा !
लवकरच  त्याची हो,
बहुतेक त्याला वेळ नसावा!


कळीकळी

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
सकाळीच दवाला कळीची आठवण झाली
म्हणता म्हणता कळी दवाला बिलगली

अबोल बिचारी खुपसे बोलुन गेली
प्रियकराच्या प्रेमात न्हाऊन गेली

रेशमी किरण स्पर्शून अंग गेले
कळीचे उमलुन फुल झाले

दव हरवुन कुठे हवेत गेला
कोमेजल्यावर ती का परतला?

नाहीस आता तू , म्हणुनी रडला,
नव्या कळ्यांना भिजवुनी गेला.